Openingstijden: Maandag tot vrijdag 7.30 tot 21.30 (kijk bij de locaties voor de exacte tijden)
Locaties Lagebiezen 10, IJsselstein
Tiranastraat 17, IJsselstein
Jan vd Heydenweg 2, IJsselstein
Florijn 3, Benschop
Telefoon 030 - 688 25 27

Een introductie

De historie van Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen
begint in het jaar 1976 wanneer aan de Lagebiezen 10 in IJsselstein een uniek praktijkgebouw wordt geopend, speciaal gebouwd en ingericht voor fysiotherapie, compleet met ruime oefenzaal.

De toegenomen vraag naar fysiotherapie in de afgelopen jaren heeft er toe geleid dat Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen behalve het praktijkgebouw aan de Lagebiezen ook vestigingen heeft geopend in Gezondheidscentrum De Meridiaan (wijk Zenderpark, 1999) en in Benschop aan de Ellenborgh (2010, aanvankelijk in de Groenehof, 2005) waardoor Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen perfect kan voorzien in de vraag naar fysiotherapie voor IJsselstein en Benschop.
Wachtlijsten kent Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen niet.

Het aantal fysiotherapeuten dat werkzaam is bij Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid en bedraagt begin 2017 inmiddels 13.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een flink aantal specialisaties aanwezig is bij Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen.

Behalve fysiotherapie biedt Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen ook andere diensten aan, zoals medische fitness en groepstraining.

 

Missie en visie

Waar Fysiotherapie Groene Biezen voor staat

Kwaliteit
Als fysiotherapeutisch centrum willen wij kwalitatief hoogstaande fysiotherapeutische zorg leveren. Er zijn verscheidene verbijzonderingen in de fysiotherapie bij ons aanwezig en ons streven is om in de toekomst alle verbijzonderingen in huis te hebben.
Aangesloten bij enkele landelijke ketens op specifieke gebieden zullen wij voor bepaalde doelgroepen zeer specialistisch kunnen werken. Onze fysiotherapeuten worden extra geschoold om bepaalde cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleid. Onze beweegprogramma’s hebben hun succes bewezen: steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (deels) onze cursussen.
Onze praktijk is een stageadres van de Hogeschool Utrecht. Op deze manier blijven we sterk met de opleiding verbonden en delen wij onze ervaring uit het werkveld met onze toekomstige collega’s.
Elke maand hebben collega’s intervisie over vakinhoudelijke onderwerpen. Op die manier houden we elkaar op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijk bewezen (evidence based) inzichten en behandeltechnieken.

Mens-zijn staat centraal
Wat wij erg belangrijk vinden is dat de cliënt zich bij ons op zijn/haar gemak voelt. Het mens-zijn staat bij ons centraal en zal tevens in de toekomst centraal blijven staan. Wij werken er met het hele team aan dat u een positief gevoel krijgt over ons bij uw bezoek aan één van de locaties.
Vanaf begin 2012 hebben wij op locatie Lagebiezen de beschikking over een gloednieuw beweeg & adviescentrum waardoor we de zorg kunnen centraliseren.

Toetsing
Sinds 2013 zijn wij een Pluspraktijk. Hierdoor maken wij onze kwaliteit inzichtelijk en transparant. Inmiddels hebben wij twee maal het predicaat plus mogen ontvangen. Dit kwaliteitskeurmerk in de gezondheidszorg staat garant voor een hoge kwaliteit van het hele bedrijf op al haar vlakken. Elk jaar wordt de praktijk bezocht door de HCA om te kijken of we nog aan alle kwaliteitseisen voldoen.
Van elke cliënt wordt zorgvuldig een duidelijk electronisch patiëntendossier bijgehouden. In dat dossier wordt volgens de richtlijn verslaglegging van het KNGF de behandelepisode beschreven.

 

De behandeling

Een behandeling van een fysiotherapeut duurt ongeveer een half uur. Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut alle klachten in kaart. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt, in samenspraak met de patiënt, een plan voor behandeling opgesteld. Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens verdere behandeling contact op met de huisarts of specialist.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast de behandeling van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht en zorg aan het voorkomen dat patiënten nog eens met dezelfde klachten worden geconfronteerd.

Bij beëindiging van de therapie stuurt uw fysiotherapeut een verslag naar uw huisarts over het verloop en het resultaat van de behandeling.

Fysiotherapeutisch Centrum Groene Biezen heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars afgesloten.

 

Afspraak

U kunt telefonisch een afspraak maken, of bij ons langskomen. Klik hier voor adressen en telefoonnummers. Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.